บาสเกตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
 รอบสอง
09:00
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
 รอบสอง
10:35
เชียงราย  vs  ยะลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
 รอบสอง
12.25
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
 รอบสอง
14.10
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
 รอบสอง
15.45
อุดรธานี  vs  อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 63
 รอบสอง
16:40
ระยอง  vs  นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 74
 รอบสอง
16:40
นครปฐม  vs  อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
 รอบสอง
17.10
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 64
 รอบสอง
17:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 75
 รอบสอง
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 66
 รอบที่9-10
17:40
เพชรบูรณ์  vs  สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 67
 รอบสอง
18:00
นครศรีธรรมราช  vs  ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 78
 รอบสอง
18:00
เชียงใหม่  vs  แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 68
 รอบสอง
18:20
เชียงราย  vs  อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 79
 รอบสอง
18:20
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 69
 รอบสอง
18:40
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 80
 รอบสอง
18:40
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 70
 รอบสอง
19:00
เชียงราย  vs  ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 81
 รอบสอง
19:00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 71
 รอบสอง
19:20
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 82
 รอบสอง
19:20
แพร่  vs  อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม บาสเกตบอล  21 รายการ