ยกน้ำหนัก
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน 109 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก ขึ้นไป. - ชาย เกิน 109 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน เกิน 109 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทช์ - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ยกน้ำหนัก  15 รายการ