ซอฟท์บอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
 Payoff
08:30
ลำพูน  vs  ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย Y  M18
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
 Payoff
10:40
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย X  M19
 รอบสอง
11:10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
 Payoff
12:50
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 20
 Payoff
15:00
ระยอง  vs  ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ