วูซูยุทธลีลา
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ