กีฬาทางอากาศ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - คะแนนรวม (ประเภททีม) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม กีฬาทางอากาศ   7 รายการ