ปันจักสีลัต
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปันจักลีลา บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:00
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
นนทบุรี  vs  เชียงราย
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:00
กาฬสินธุ์  vs  ยะลา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปันจักลีลา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
 รอบคัดเลือก
13:50
กาฬสินธุ์  vs  บุรีรัมย์
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
16:30
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
16:30
เพชรบุรี  vs  กาฬสินธุ์
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
16:30
นครสวรรค์  vs  นราธิวาส
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
16:30
สุพรรณบุรี  vs  ตาก
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
16:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
 รอบคัดเลือก
16:30
สุโขทัย  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
 รอบคัดเลือก
16:30
นราธิวาส  vs  แม่ฮ่องสอน
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
 รอบคัดเลือก
16:30
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
 รอบคัดเลือก
16:30
นครราชสีมา  vs  ยะลา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
 รอบคัดเลือก
16:30
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
 รอบคัดเลือก
16:30
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
 รอบคัดเลือก
16:30
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
16:30
ยะลา  vs  ชุมพร
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
16:30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
16:30
นครสวรรค์  vs  สมุทรสาคร
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
16:30
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
 รอบคัดเลือก
16:30
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
 รอบคัดเลือก
16:30
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
 รอบคัดเลือก
16:30
เชียงราย  vs  นราธิวาส
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
 รอบคัดเลือก
16:30
ยะลา  vs  ตาก
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
 รอบคัดเลือก
16:30
สุโขทัย  vs  สงขลา
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ปันจักสีลัต  30 รายการ