ยิมนาสติก
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
รวม ยิมนาสติก  5 รายการ