เซปักตะกร้อ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายคู่   คู่ที่ 41
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมเดี่ยว - หญิง   คู่ที่ 44
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมเดี่ยว - ชาย   คู่ที่ 43
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
16:00
ตาก  vs  นครสวรรค์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแรก
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
17:00
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 17
 รอบแรก
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 18
 รอบแรก
18:00
อุทัยธานี  vs  อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ