บาสเกตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 25
 รอบสอง
09:00
อุดรธานี  vs  เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 26
 รอบสอง
10:20
นครปฐม  vs  สงขลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 27
 รอบสอง
12.00
อ่างทอง  vs  นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 28
 รอบสอง
13:55
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
 รอบสอง
15.40
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
 รอบสอง
17.30
ชลบุรี  vs  เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 37
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 43
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 44
 รอบแรก
17:20
แพร่  vs  อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 45
 รอบแรก
17:40
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 39
 รอบแรก
17:40
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 40
 รอบแรก
18:00
ระยอง  vs  อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 46
 รอบแรก
18:00
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 47
 รอบแรก
18:20
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 42
 รอบแรก
18:40
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม บาสเกตบอล  15 รายการ