ฮอกกี้
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
08:00
นราธิวาส  vs  เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:00
สระบุรี  vs  ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 14
 รอบแรก
11:00
ศรีสะเกษ  vs  ปัตตานี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
11:30
บุรีรัมย์  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 15
 รอบแรก
12:00
อ่างทอง  vs  ชลบุรี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 16
 รอบแรก
13:00
ปัตตานี  vs  ระยอง
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 15
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 17
 รอบแรก
14:00
อ่างทอง  vs  ประจวบคีรีขันธ์
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 16
 รอบแรก
14:30
บุรีรัมย์  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 18
 รอบแรก
15:00
บุรีรัมย์  vs  สุรินทร์
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ฮอกกี้  11 รายการ