เพาะกาย
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เพาะกาย  5 รายการ