มวยปล้ำ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:30
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09:30
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09:30
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
09:30
ยโสธร  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
09:30
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
09:30
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย B  คู่ที่ 28
 รอบคัดเลือก
09:30
พัทลุง  vs  ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย B  คู่ที่ 29
 รอบคัดเลือก
09:30
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย B  คู่ที่ 30
 รอบคัดเลือก
09:30
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย B  คู่ที่ 31
 รอบคัดเลือก
09:30
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบคัดเลือก
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 33
 รอบคัดเลือก
09:30
ตรัง  vs  ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 34
 รอบคัดเลือก
09:30
น่าน  vs  ปทุมธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 35
 รอบคัดเลือก
09:30
นนทบุรี  vs  แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย B  คู่ที่ 36
 รอบสอง
10:00
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 43
 รอบสอง
10:00
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบสอง
10:00
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบสอง
10:00
เพชรบูรณ์  vs  สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบสอง
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:00
กระบี่  vs  แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:00
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย B  คู่ที่ 45
 รอบสอง
10:00
ยโสธร  vs  หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย B  คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย B  คู่ที่ 47
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
นนทบุรี  vs  สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 48
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
น่าน  vs  แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย B  คู่ที่ 44
 รอบสอง
10:30
ตรัง  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย B  คู่ที่ 37
 รอบสอง
10:30
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย B  คู่ที่ 38
 รอบสอง
10:30
กระบี่  vs  นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย B  คู่ที่ 39
 รอบสอง
10:30
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 40
 รอบสอง
10:30
น่าน  vs  พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 41
 รอบสอง
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 42
 รอบสอง
10:30
ร้อยเอ็ด  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบแก้ตัว
11:00
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบแก้ตัว
11:00
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย A  คู่ที่ 27
 รอบแก้ตัว
11:00
กระบี่  vs  นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   สาย B  คู่ที่ 49
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   สาย B  คู่ที่ 50
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ตรัง  vs  สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   สาย B  คู่ที่ 53
 รอบแก้ตัว
11:00
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 54
 รอบชิงที่ 3
15:00
กระบี่  vs  สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 55
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 56
 รอบชิงที่ 3
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 57
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
แพร่  vs  อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 58
 รอบชิงที่ 3
15:00
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 59
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   คู่ที่ 60
 รอบชิงที่ 3
15:00
พิษณุโลก  vs  เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   คู่ที่ 60
 รอบชิงที่ 3
15:00
พิษณุโลก  vs  เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   คู่ที่ 61
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   คู่ที่ 62
 รอบชิงที่ 3
15:00
สมุทรสาคร  vs  ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   คู่ที่ 63
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สงขลา  vs  หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 64
 รอบชิงที่ 3
15:00
สุพรรณบุรี  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 65
 รอบชิงที่ 3
15:00
กระบี่  vs  น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 66
 รอบชิงที่ 3
15:00
พัทลุง  vs  อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   คู่ที่ 67
 รอบชิงที่ 3
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   คู่ที่ 68
 รอบชิงที่ 3
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 25
 รอบคัดเลือก
17:00
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 26
 รอบคัดเลือก
17:00
สระแก้ว  vs  อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 27
 รอบคัดเลือก
17:00
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 28
 รอบคัดเลือก
17:00
กระบี่  vs  นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 29
 รอบ 16 คน
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 30
 รอบ 16 คน
17:00
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 31
 รอบ 16 คน
17:00
ขอนแก่น  vs  อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 32
 รอบ 16 คน
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 33
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
ศรีสะเกษ  vs  ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 34
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 35
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 36
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
ขอนแก่น  vs  สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 37
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 39
 รอบ RE
17:00
ปทุมธานี  vs  เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 40
 รอบ RE
17:00
สระแก้ว  vs  น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 41
 รอบ RE
17:00
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 42
 รอบคัดเลือก
17:00
แพร่  vs  ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 43
 รอบคัดเลือก
17:00
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 44
 รอบคัดเลือก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 45
 รอบคัดเลือก
17:00
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 46
 รอบ 16 คน
17:00
กำแพงเพชร  vs  สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 47
 รอบ 16 คน
17:00
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 48
 รอบ 16 คน
17:00
สงขลา  vs  อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 49
 รอบ 16 คน
17:00
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 50
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
น่าน  vs  อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 51
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
นนทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 52
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 53
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 53
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 54
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 55
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 57
 รอบ RE
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 58
 รอบชิงที่ 3
17:00
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 59
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 60
 รอบชิงที่ 3
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 61
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 62
 รอบชิงที่ 3
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 63
 รอบชิงที่ 3
17:00
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม มวยปล้ำ  106 รายการ