แฮนด์บอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09.00
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09.40
เชียงราย  vs  สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10.20
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบแรก
11.00
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 6
 รอบแรก
11.40
พัทลุง  vs  สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
13:00
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
14:30
ขอนแก่น  vs  เชียงราย
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
15:00
สระบุรี  vs  อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
15:40
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
 รอบแรก
16:00
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบสอง
16:20
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 22
 รอบสอง
17:00
จันทบุรี  vs  กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 16
 รอบแรก
17:30
พัทลุง  vs  สงขลา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
 รอบสอง
17:40
ตาก  vs  เชียงราย
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบสอง
18:20
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม แฮนด์บอล  15 รายการ