SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
พิษณุโลก
พิษณุโลก
2
red
สุโขทัย
สุโขทัย
 
 
 
 
 
 
Sponcer