SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
สงขลา
สงขลา
2
red
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer