SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
นนทบุรี
นนทบุรี
2
red
ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
Sponcer