SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
นนทบุรี
นนทบุรี
2
red
มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer