SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง รอบสอง  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
นครปฐม
นครปฐม
2
red
นครราชสีมา
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer