SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
Blue
หนองคาย
หนองคาย
2
Red
อุทัยธานี
อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer