SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
น่าน
น่าน
2
RED
นนทบุรี
นนทบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer