SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง รอบสอง  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
นนทบุรี
นนทบุรี
2
RED
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer