SAT GRS
รายการ เทควันโด 
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
Blue
นครปฐม
นครปฐม
2
Red
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer