SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Duo - Mix คู่ผสม รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
red
เชียงราย
เชียงราย
2
blue
blue
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer