SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนสั้นอัดลมคู่ผสมชาย - หญิง (10 Air Pistol Mixed Team) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
ระนอง
ระนอง
4
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
ตรัง
ตรัง
8
เชียงใหม่
เชียงใหม่
9
ราชบุรี
ราชบุรี
10
จันทบุรี
จันทบุรี
11
ตรัง
ตรัง
 
 
 
 
 
 
Sponcer