SAT GRS
รายการ ยูยิตสู 
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
เชียงราย
เชียงราย
2
blue
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer