SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
สงขลา
สงขลา
2
RED
ปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer