SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย รอบแรก  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
สระบุรี
สระบุรี
2
RED
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer