SAT GRS
รายการ ยูโด 
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย รอบแรก  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
white
เลย
เลย
2
blue
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer