SAT GRS
รายการ ยูโด 
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง รอบสอง  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
white
สกลนคร
สกลนคร
2
blue
นนทบุรี
นนทบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer