SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
BLUE
ลพบุรี
ลพบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer