SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
2
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE
ระยอง
ระยอง
 
 
 
 
 
 
Sponcer