SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบ RE  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
2
BLUE
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer