SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
พิจิตร
พิจิตร
2
BLUE
ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
Sponcer