SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
BLUE
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer