SAT GRS
รายการ ยูโด 
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
white
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
blue
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
Sponcer