SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
คู่ผสม รอบสาม  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:20 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
นครราชสีมา
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer