SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบ RE  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
2
BLUE
กระบี่
กระบี่
 
 
 
 
 
 
Sponcer