SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กระบี่
กระบี่
2
BLUE
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
 
Sponcer