SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ฐาปกรณ์    
นามสกุล
ใจดี
เพศ
ชาย
สังกัด
ตราด
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยสากลสมัครเล่น
  ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 
     
Sponcer