รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
ฺBLUE
ตรัง
 
 
Remark :
ฺBLUE
ฐิติพร  ปิติ
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
3
 
Remark :
white
เพชรบูรณ์
 
 
Remark :
white
นวรัตน์  คงทนแท้
เพชรบูรณ์