รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
1
-
-
-
 
Remark :
white
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
white
จณิสตา  บุตรดา
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
ฺBLUE
ขอนแก่น
 
 
Remark :
ฺBLUE
นับเดือน  บุญจวงสิริสกุล
ขอนแก่น