รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
3
 
Remark :
blue
นครศรีธรรมราช
 
 
Remark :
blue
ยงยศ  ยิ่งยงค์
นครศรีธรรมราช  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
white
บารมี  ไชยศรีษะ
ศรีสะเกษ