รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
2
-
-
 
Remark :
white
จันทบุรี
 
 
Remark :
white
ปัณณทัต  เพ็ชรศิริ
จันทบุรี  
 
I
W
Y
S
-
1
-
-
 
Remark :
blue
ยะลา
 
 
Remark :
blue
ภูษิต  วงศ์กระจ่าง
ยะลา