รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
1
-
-
2
 
Remark :
white
ยะลา
 
 
Remark :
white
ณัฏฐณิชา  บัตรจัตุรัส
ยะลา  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
ลำปาง
 
 
Remark :
blue
เบญจมาภรณ์  ปันติ
ลำปาง