รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
เพชรบูรณ์
 
 
Remark :
blue
พลอยประกาย  บัวผัน
เพชรบูรณ์  
 
I
W
Y
S
-
2
-
-
 
Remark :
white
เลย
 
 
Remark :
white
หัถมาศ  ไฝคำ
เลย