รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
ชลบุรี
 
 
Remark :
white
ทิวัตถ์  ชัยยา
ชลบุรี  
 
I
W
Y
S
1
-
-
-
 
Remark :
blue
ตรัง
 
 
Remark :
blue
ภูศิริ  อาจหาญ
ตรัง