รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
ฺBLUE
ขอนแก่น
 
 
Remark :
ฺBLUE
พบดาว  เมธสุวรรณ
ขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
2
-
-
 
Remark :
white
จันทบุรี
 
 
Remark :
white
มาตา  มาลัยกนก
จันทบุรี