รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
ฺBLUE
น่าน
 
 
Remark :
ฺBLUE
ทิพย์มณี  อ่อมแก้ว
น่าน  
 
I
W
Y
S
-
2
-
-
 
Remark :
white
สมุทรปราการ
 
 
Remark :
white
บุษราพร  อุตมพงศา
สมุทรปราการ