รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
1
 
Remark :
white
สงขลา
 
 
Remark :
white
วรวัชน์  สุวรรณเคหะ
สงขลา  
 
I
W
Y
S
-
1
-
2
 
Remark :
blue
สุพรรณบุรี
 
 
Remark :
blue
ธรรมรัตน์  เรโนจันทร์
สุพรรณบุรี