รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
2
-
-
 
Remark :
white
น่าน
 
 
Remark :
white
รวิกร  ดอนพนัส
น่าน  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
หนองบัวลำภู
 
 
Remark :
blue
พีรดนย์  พะชะ
หนองบัวลำภู